Skip to main content

Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: September 2018

Wij zijn toegewijd aan het beschermen van uw privacy en ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens beschermd zijn.

Dit privacy beleid legt uit welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze verwerken en beschermen in verband met de diensten die wij bieden.

Wie is verantwoordelijk voor wat er met uw gegevens gebeurt?

www.daqiconcept.nl (or “we”), een webshop, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens op deze website.

Wat zijn Persoonlijke Gegevens en hoe gebruiken wij die?

Onder Persoonlijke Gegevens wordt verstaan: alle informatie die direct of indirect u kan identificeren (“Persoonlijke Gegevens”).

Wij verzamelen uw Persoonlijke Gegevens direct wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. Wanneer u ons uw persoonlijke gegevens aanbied , zullen wij die verwerken in overeenstemming met dit privacy-beleid. Indien u niet wenst dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken op deze manier, geef ons dan alstublieft geen persoonlijke informatie.

Wij bewaren uw persoonlijke details tot u zich afmeldt. Onze legale basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens is van uw autoriteit wanneer u zich aanmeldt voor de www.daqiconcept.nl nieuwsbrief.

E-mail marketing/nieuwsbrief: Met uw toestemming, mogen wij u e-mails sturen over nieuwe producten en andere updates. Wij gebruiken MailChimp (De Rocket Science Group, LLC) als onze marketing automatisering platform.

Door de e-mail van de marketing te accepteren , erkent u dat de informatie die u verstrekt zal worden overgedragen naar MailChimp voor het verwerken in overeenstemming met hun privacy-beleid:

(https://mailchimp.com/legal/privacy/) en voorwaarden (https://mailchimp.com/legal/terms/)

Met wie delen wij uw persoonlijke gegevens?

Uw persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerd personeel op www.daqiconcept.nl. Wij delen nooit uw persoonlijke gegevens met derde partijen tenzij u ons uitdrukkelijk toestemming geeft.

Echter, kunnen wij uw persoonlijke gegevens delen met de politie of andere instanties indien wij hiertoe worden verplicht door de wet, of door een huiszoekingsbevel, een dagvaarding of rechterlijk bevel om uw persoonlijke gegevens.

Naar welke landen verzenden wij uw persoonlijk gegevens?

Uw persoonlijke gegevens wordt alleen in Nederland verwerkt.

Wat zijn uw rechten?

Als aan bepaalde vereisten is voldaan, hebt u het recht om:

  • Het verkrijgen van een bevestiging van ons over de vraag of we persoonlijke gegevens van u verwerken en, waar dat het geval is, toegang tot uw persoonlijke gegevens;
  • Rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens;
  • Wissen van persoonlijke gegevens
  • Objectie tegen de verwerking van persoonlijke gegevens
  • Beperking van de verwerking van persoonlijk gegevens; en
  • Draagbaarheid van persoonlijke gegevens- ontvang de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, veelgebruikte en machine leesbare vorm en verzend deze naar een andere gegevenscontroller.
  • Om uw rechten uit te voeren, kunt u contact opnemen via daqiconcept.nl door te mailen naar info@daqiconcept.nl

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

Wij handhaven passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot uw persoonlijke gegevens.

Kunnen wij ons privacy beleid veranderen?

Wij kunnen dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen door hier de bijgewerkte versie van het privacy beleid te plaatsen. We moedigen u aan om dit gebied regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven.